To the HomeTo the HomeTo the Home

Related web links

Portál Odkaz
Ministerstvo financí ČR Homepage
Celní správa-aktuality
Dotace ze státního rozpočtu
Česká daňová správa
Elektronické podání
D-pokyny
Finanční zpravodaj
Metodika v oblasti DPH
Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění
Pokyny ke smlouvám o ZDZ
Cestovní náhrady - zahraničí
Ministerstvo práce a soc. věcí Cestovní náhrady - tuzemsko
Český statistický úřad Homepage
Justice Obchodní rejstřík, znalci, firmy v úpadku
Obchodný register SK
Česká národní banka Kurzy, sazby…
Portál veřejné správy ČR Homepage
Česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení
Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdravotní pojištění
Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění v EU
Středisko cenných papíru Homepage
Národní účetní rada Interpretace k účetním problémům
Verlag Dashöfer Daně, účetnictví
EPRAVO Právní aktuality
PROFIPRAVO Judikatura, Publicistika a Praktické informace
Sbírka zákonu Zákony, mezinárodní smlouvy
Parlament ČR Poslanecká sněmovna
Senát
Ministerstvo prům. a obchodu Podpora podnikání
Advokáti Seznam
Auditoři KA ČR
Daňoví poradci KDP
Brno Homepage
Cenová mapa
EU Portál Evropské unie
EU-TARIC Celní sazebník
EU - DIČ VIES-databáze DIČ
Portál pro podnikání a export Informace
Hospodářská komora Homepage
Euroskop Vše o Evropské unii

D.R.M. Europe Audit s.r.o.
D.R.M. Europe Partner s.r.o.
Audit - Daně - Účetnictví
IBC - Příkop 4
CZ-602 00 Brno

Tel: +420 545 176 206
Fax: +420 545 176 205
E-mail: partner@drmeurope.com

česky english